CENA: 280.00 rsd

25-43 sekundi

Deficit faktora koagulacije: II, V,X,fibrinogena, vitamina K, DIK, oboljenja jetre, oralna antikoagulantna terapija, deficit faktora XII, prisusvo Lupus antikoagulansa, patoloske vrednosti se mogu ocekivati kod von Willebrandove bolesti i hemofilija

Povećana aktivnost faktora VIII
Teško vađenje krvi

6h

cP

0.5

20-25°c=4h
4-8°c=4h
-20°c=14 dana (odvojena plazma)