CENA: 950.00 rsd

7.2-63.3 pg/ml

Adisonova bolest
Kongenitalna adrenalna hiperplazija
Poremećaji na osi hipotalamus – hipofiza – adrenalne žlezde
Ektopični ACTH produkujući tumori (ektopični Cushingov sindrom)

Tumor adrenalnih žlezda (kortizol-produkujući adrenalni adenom)
Terapija glukokortikoidima
Multipla endokrina neoplazija

4h

eP – na ledu

0.2

-20°c= 3 meseca
odmah zalediti plazmu