CENA: 1300.00 rsd

 

 

 

8 dana

eP – na ledu
dU (6M HCI)

0.7 P
1 U

2-8°c= 6h (P)
-20°c= 6 meseci (U,P)