CENA: 140.00 rsd

Muskarci:
<41 U/L
Zene:
< 33 U/L

Akutni virusni hepatitis
Akutna opstrukcija žučnih puteva
Mononukleoza
Infarkt miokarda
Alkohol i lekovi u krvi (opijati, salicilati, ampicilin)

Nema dijagnosticki znacaj (trudnoca, deficit vitamina B6)

3h

S, hP, eP

0.2

20-25°c= 2 dana
2-8°c= 2 dana
zamrzavanjem↓ ALT