CENA: 1100.00 rsd

 

Urinarni kamenci su depoziti hemijskih supstanci u cvrstom obliku, a pojavljuju se u svim delovima urinarnog trakta.
Mnogi imaju jasno definisano jezgro (bakterije, epitelne celije, fibrin) oko koga se taloze hemijska jedinjenja. Uvecanje kamena zavisi od pH urina i rastvorljivosti svake supstance.
Kalcijum je glavni katjon, a sa njim su vezani oksalati, fosfati i karbonat. Zajedno sa kalcijumom moze da se nadje i mokracna kiselina, ako je urin kiseo, a magnezijum amonijum fosfat u alkalnom urinu.