CENA: 2050.00 rsd

0-20 IU/ml

Marker imunološke destrukcije beta ćelija
Diabetes mellitus tip I

 

8 dana

S, eP

0.2

2-8°c= 14 dana