CENA: 4800.00 rsd

< 4.0 IU/ml

Marker imunološke destrukcije beta ćelija
Diabetes mellitus tip I
Da bi se razlikovao tip 1A od tipa 1B (idiopatski oblik) neophodno je da se odrede ICA jer su ona pozitivna u više od 75% ovih dijabetičara.

7-10 dana

S

0.5

2-8°c= 14 dana