CENA: 2000.00 rsd

< 1.8 U/L

Gravesova bolest
Praćenje efikasnosti terapije

Nema klinički značaj

4h

S

0.2

2-8°c= 3 dana
-20°c= 2 meseca