CENA: 1000.00 rsd

U urinu zdrave osobe se ne nalazi beta-2-mikroglobulin

Β-2-mikroglobulin odredjuje se kod osoba sa bubreznim ostecenjima
Visok nivo Β-2-mikroglobulin-a u urinu (i u serumu) indikuje da osoba ima problem sa radom bubrega
Β-2-mikroglobulin sluzi i za monitoring osoba koje su imale bubreznu transplantaciju ili su na dijalizi
Β-2-mikroglobulin sluzi kao tumor-marker (multipli mijelom i drugi limfomi)

 

8h

U (popiti nekoliko čaša vode i sakupaljti II porciju jutarnjeg proteina 1ml NaOH)

10

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca