CENA: 800.00 rsd

0-5  mIU/ml

Trudnoca
Ektopicna trudnoca
Gestaciona trofoblastna bolest
Horiokarcinom
Tumori germinativnih celija

Nema klinički značaj

4h

S, U (svež, jutarnji)

0.3 S
10 U

2-8°c= 7 dana S
2 dana U
-20°c= 2 meseca S
1 godina U