CENA: 2300.00 rsd

< 100 ng/L

Kongestivna srcana isuficijencija
Disfunkcija leve komore-hipertrofija leve komore (visoke koncentracije su u vezi sa visokim mortalitetom)
Infarkt miokarda

 

2 dana

eP

0.5

2-8°c= 1 dan
-20°c= 12 meseci