CENA: 520.00 rsd

Promena na koži ne sme da se tretira antibioticima najmanje 48h pre uzimanja brisa. Uzorak se uzima sterilnim brisom sa same promene (ako je promenasuva, bris prethodno nakvasiti sterilnim fiziološkim rastvorom).

Transportuje se na sobnoj temperaturi u transportnoj podlozi. Rezultat se izdaje između 24 i 48 h.

1-3 dana

B

*

transport = 2-3h
u transportnoj podlozi = 24-48h