CENA: 1000.00 rsd

Jednim brisom odstraniti što je više moguće kožne flore, ukloniti exudati taj bris odbaciti. Zatim drugim brisom čvrsto obrisati dno rane izbegavajuć i ivice rane.

Transportuje se obavezno u transpornim anaerobnim podlogama na sobnoj temperature u roku od 24-48h.

5-7 dana

B

*

u transportnoj anaerobnoj podlozi = 24-48h