CENA: 600.00 rsd

Jednim brisom odstraniti što je više moguće kožne flore, ukloniti exudat i taj bris odbaciti. Zatim drugim brisom čvrsto obrisati dno rane izbegavajući ivice rane.

Bris obavezno staviti u transportni medijum i na sobnoj temperaturi transportovati u laboratoriju unutar 24h.

1-3 dana

B

*

transport = 2-3h
u transportnoj podlozi = 24-48h