CENA: 520.00 rsd

Ušna školjka se pomera na gore i u stranu kako bi se ispravio ušni kanal. Sterilnim brisom se ulazi lagano u ušni kanal dok se ne naiđe na otpor, a zatim se kružnim pokretom brisom skida materijal iz unutrašnjeg kanala.

Transportovati uzorak na sobnoj temperaturi unutar perioda od 2-3 sata, a ako to nije moguće, onda na transportnoj podlozi u roku od 24h.

1-3 dana

B

*

transport = 2-3h
u transportnoj podlozi = 24-48h