CENA: 520.00 rsd

Muškarci:
Pacijent ne sme mokriti 3 sata pre uzimanja uzorka. Tankim brisom ući u uretru 2-4cm duboko i rotirati bris 2-3 sekunde.
Žene:
Pacijentkinja na sme mokriti 3 sata pre uzimanja uzorka. Namočiti tanki bris sterilnim fiziološkim rastvorom, zatim ući u uretru i rotirati bris.

Na sobnoj temperaturi transportovati u laboratoriju u periodu do 2-3 sata, ukoliko to nije moguće transportovati u transportnoj podlozi u roku od 24h.

2-3 dana

B (uretralnog kanala, ne urinirati 2h pre davanja brisa)

*

transport=2-3h
u transportnoj podlozi=24-48h