CENA: 520.00 rsd

Brisom pokupiti oralni sekret, bele naslage i sadržaj lezije.

Transportovati na sobnoj temperaturi unutar 2-3 sata, a ako to nije moguće u transportnom brisu doneti u laboratoriju u roku od 24h.

1-3 dana

B

*

transport = 2-3h
u transportnoj podlozi = 24-48h