CENA: 380.00 rsd

Svi uzorci se uzimaju na isti način kao za bakteriološki pregled. Transportuju se u transportnoj podlozi na sobnoj temperaturi.

Rezultat:
48h

 

2-3 dana

B, U, SP

*

transport = 2-3h