CENA: 470.00 rsd

Koristeći spekulum vizuelizirati cervix. Jednim brisom obrisati sluz i ostale sekrete sa cervixa i taj bris baciti. Drugim brisom ući u cervikalni kanal i lagano ga rotirati. Taj bris iskoristiti za kultivaciju.

Transportovati na sobnoj temperaturi unutar 2-3 sata, a ako to nije moguće,  tada je potrebno dostaviti bris u transportnoj podlozi u laboratoriju u periodu od 24h.

2-3 dana

B (cervikalni kanal)

*

transport =2-3h
u transportnoj podlozi =24-48h