CENA: 1200.00 rsd

Promena sa koje se uzima uzorak ne sme se tretirati najmanje 48h antibioticima. Uzorak se uzima kiretom struganjem kože ili nokta, strugotina se skuplja u sterilnu petri posudu. Strugotina se uzima prevashodno sa ivice zdravog i bolesnog. Ako je uzorak dlaka, pincetom se pažljivo isčupa nekoliko dlaka sa dela glave gde su promene sumljive na dermofite.

Rezultat:
Nativni preparat za 24h
Kultura za 15 dana

Na sobnoj temperaturi u toku 24h

nativni 24h
kultura 15 dana

Skarifikat kože, dlaka, deo nokta

*

transport do 24h