CENA: 950.00 rsd

Referentne vrednosti zavise od životnog doba

Policistični ovarijalni sindrom
Hormon sekretujući adrenalni tumor
Hiperfunkcija kore nadbubrega
Kušingov sindrom
Hirsutizam
Akne
Pojačana steroidogeneza u testisima

Hipofunkcija kore nadbubrega
Tumor nadbubrega
Smanjena steroidogeneza u testisima

6h

S

0.3

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca