CENA: 3500.00 rsd

1.02-2.56 nmol/L

Pracenje terapije leka
Maksimalna koncentracija u plazmi 2-3h posle oralne doze, dok je maksimalna koncentracija u tkivu 6-10h
Farmakolosko dejstvo I toksicnost je u korelaciji sa koncentracijom u tkivu

 

2 dana

S

0.5

20-25°c= 8h
4-8°c= 8h
-20°c= duži period