CENA: 2450.00 rsd

Test prenatalnog screeninga prvog tromesecja. Zasniva se na preracunu rizika  za Daunov sindrom (Tr21) i Edvardsov sindrom (Tr18) na osnovu 2 biohemijska  i ultrazvucnih markera

Patoloski double test definise se kao Screen pozitivan za Daunov sindrom. U slucaju rizika na Edvardosv sindrom vrednost rizika je >1:100.

 

6h

S+anketa

0.5

2-8°c= 7dana