CENA: 3500.00 rsd

HbF (fetalni ) : <2%
HbA1 (adultni ) :>95%
Hb2(adultni ) : 1-3.5%

Klinički značaj određivanja : Dijagnoza talasemije
( smanjena količina HbA1 , a povećana sinteza drugih hemoglobina )

Klinički značaj određivanja : Dijagnoza talasemije
( smanjena količina HbA1 , a povećana sinteza drugih hemoglobina )

1h

Ek

ceo uzorak

4-8°c=7 dana