CENA: 2800.00 rsd

 

 

Oboljenja jetre
Koagulopatije (prevelika potrošnja zbog prekomerne aktivacije koagulacije)
Smanjena aktivnost ovog faktora zbog funkcionalnih defekata samog faktora

5-7dana

cK,eK

ceo uzorak

-20°c= 1 mesec