CENA: 2600.00 rsd

 

 

Oboljenja jetre
Koagulopatije (prevelika potrošnja zbog prekomerne aktivacije koagulacije)
Smanjena aktivnost ovog faktora zbog funkcionalnih defekata samog faktora

7-10 dana

cP

1.5

2-8°c =1-2h
duže-plazmu zalediti ODMAH