CENA: 1000.00 rsd

Muškarci:
4.5-42 pg/ml
Žene:
0.3-4.1 pg/ml

Tumori testisa ili adrenalnih žlezda kod muškaraca
Tumori jajnika, adrenalnih žlezda ili PCOS kod žena
Sva stanja koja snižavaju sintezu SHBG-a(bilo da je u pitanju poremećaj sintetske funkcije jetre,upotreba lekova, nasledne abnormalnosti u sintezi SHBG-a)

Hipogonadizam kod muškaraca
Povišene vrednosti SHBG-a

6h

S, eP, hP, cP

0.2

-20°c= 2 meseca