CENA: 580.00 rsd

2.4-6.8 pmol/L

Toksična nodularna struma
Hipertiroidizam
T3 toksikoza
Neadekvatna terapija

Hipotiroidizam
Poremećaji jetre u smislu povećane sinteze proteina
Neadekvatna terapija

4h

S

0.2

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca