CENA: 580.00 rsd

12.0-22.0 pmol/L

Toksična struma
Toksična nodularna struma
Hipertiroidizam
Neadekvatna terapija za tireoideu

Hipotiroidizam
Hronično oštećenje bubrega
Preeklampsija
Neadekvatna terapija za tireoideu

4h

S

0.2

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 meseca