CENA: 2050.00 rsd

 < 10U/ml

Diabetes mellitus tip I (Prisutna su čak 10 godina pre nastanka kliničkih simptoma).

 

8 dana

S, eP

0.2

2-8°c= 14 dana