CENA: 140.00 rsd

26-46 g/L

Dehidratacija
Inflamatorna stanja
Multipli mijelom
Parapoteinemije

Hiperhidratacija
Nefrotski sindrom
Limfoidni maligniteti

1h

Ek

ceo uzorak

4-8°c=7 dana