CENA: 1550.00 rsd

Krv uzimati venepunkcijom, a ne iz intravaskularnog katetera:

Palpacojom izabrati venu pre nego što se mestopunkcije dezinfikuje.
Sa 70% etil alkoholom očisti kožu na mestu venepunkcije u prečniku od oko 5cm, idući od centra ka periferiji. Ostaviti 1min da se osuši.
Počinjući od centra kruga mesto venepunkcije obrisati 2% tinkturom joda (povidon jod) i ostaviti 1min da se osuši. Vreme sušenja je od kritičkog značaja.
Ako se u toku venepunkcije mora dotaći dezinfikovano mesto, onda to treba raditi sterilnim rukavicama ili prste na rukavicama dezinfikovati na gore opisan način
Uvesti iglu u venu i izvaditi krv u količini 10-20ml
Kada se igla izvadi, mesto treba očistiti sa 70% alkoholom, jer su mnogi pacijenti osetljivina jod.
Pre zasejavanja krvi gumeni zapušač bočice sa tečnom podlogom treba očistiti 70% etil alkoholom i sečekati 1 min da se osuši. Nije neophodno menjati iglu pre zasejavanja bočice.
Prvo zasejati anaerobnu, pa aerobnu bočicu.
Zasejane bočice nikad ne stavljati u frižider i dostaviti odmah u laboratoriju.
Da bi se sprečila koagulacija krvi inikulisanu bočicu treba nekoliko puta pažljivo izokrenuti da bi se pomešala krv sa podlogom.

 

do 7 dana

2-5 ml krvi,uzet u aseptičnim uslovima, transportna podloga, ne u frižider

2-5ml krvi

sobna temperatura do transporta