CENA: 450.00 rsd

3930-10800 U/L

Alkoholizam
Astma
Psorijaza

Akutne i hronicne hepatocelularne insuficijencije
Kolagene bolesti
Trovanje organofosfatnim insekticidima

6h

S, hP, eP

0.2

2-8°c= 15 dana