CENA: 2200.00 rsd

Do 60 godina:
<15 umol/L
Preko 60 godina:
<20 umol/L

Kardiovaskularne bolesti
Deficijencija vitamina b12, b6 i folne kiseline
Urođeni genetski poremećaji u metabolizmu metionina

Nema klinički značaj

6h

S, eP, hP

0.3

2-8°c= 14 dana
-20°c=6 meseci
što pre odvojiti plazmu ili serum