CENA: 1900.00 rsd

 < 0.35 kU/L

Moguća IgE posredovana alergijska reakcija na insulin

8 dana

S, eP, hP,cP

0.2

2-8°c= 14 dana