CENA: 2500.00 rsd

Referentne vrednosti zavise od faze ciklusa kod žene kao i od nedelje gestacije u trudnoći
Postmenopauzalne žene: <1.0-3.88 pg/ml
Muškarci: <1.0-3.58

Tumori granuloza ćelija ovarijuma
Epitelijalni ovarijalni tumori
Kao deo biohemijskog skrininga quadriple testa povišen ukazuje na preeklampsiju i eklampsiju

Jako niske vrednosti ukazuju na mogućnost spontanog pobačaja

6h

S

0.2

2-8°c= 24h
-20°c=1 mesec