CENA: 150.00 rsd

Odrasli:
2.10-2.55 mmol/L
Deca:
2.20-2.70 mmol/L

Hiperparatireoidizam
Hipervitaminoza vitamina D
Kanceri sa metastazama na kostima
Ostali uzroci (hipertireoidizam, dugotrajna imobilizacija, primena nekih lekova-tiazidni diuretici, barbiturati)

Teška hipoalbuminemija (kod ciroze jetre i nefrotskog sindroma, smanjen je ukupni kalcijum, a koncentracija jonizovanog kalcijuma je normalna)
Hipoparatireoidizam
Nedostatk vitamina D
Renalne disfunkcije
Smanjen unos (graviditet)

4h

S,hP,
dU(20-30ml 6M HCI)

0.2

20-25°c= 7 dana
2-8°c= 3 nedelje
-20°c= 3 nedelje