CENA: 3X 1300.00 rsd

 

Feohromocitom,
Paraganglion,
Neuroblastom
Stres,
Hipovolemija,
Deficit tireoidnih hormona,
Dejstvo lekova (alfa i beta adrenergicki blokatori, vazodilatatori, teofilin povecavaju nivo
Norepinefrina)

Idiopatska posturalna hipotenzija,
Lekovi (klonidin, blokatori adrenergickih neurona,
alfa-metil dopa, fenotiazin smanjuju
nivo norepinefrina)

8 dana

dU (6M HCI)

10

2-8°c= 7 dana
-20°c= 1 mesec