CENA: 180.00 rsd

Muskarci:
< 6.6 U/L
Zene:
< 6.5 U/L

Detekcija i pracenje carcinoma prostate
Paget-ova bolest
Hiperparatireoidizam
Gaucher-ov i Niemann-Pickov sindrom
Mijeloproliferativna oboljenja

 

6h

S
(zak.ser.1kap sirć.k.na 1ml seruma)

0.2

20-25°c= 24h
2-8°c= 3 dana
-20°c= 6 meseci