CENA: 300.00 rsd

Leukociti : 4.0-10.0*109/L
Limfociti: 21.0-40.0 %
Monociti: 2.0-10.0 %
Neutrofilni granulociti: 40.0-67.0 %
Limfociti:1.0-5.0*109/L
Monociti: 1.0-1.0*109/L
Neutrofilni granulociti: 2.0-8.0*109/L
Eritrociti: 4.0-5.6 *1012/L za muškarce
Eritrociti: 3.7-5.1*1012/L za žene
Hemoglobin: 120-160 g/L za muškarce
Hemoglobin: 116-160 g/L za žene
Hematokrit: 0.350-0.520 L/L
MCV: 80-100 fL
MCH: 27-31 pg za muškarce
MCH: 21-31 pg za žene
MCHC: 315-370 g/L
Trombociti: 140-440*109/L

Poremećaji na nivou kostne srži, slezine i drugih hematopoeznih organa, akutne leukemije, mikrocitne anemije, leukocitoze, trombocitoze, bakterijske infekcije, zapaljenjske reakcije u organizmu, kod mnogih bolesti i hematoloških poremećaja

Poremećaji na nivou hematopoeznog sistema i bubrega, trombocitopenije, anemije, leukocitopenije

1h

Ek

ceo uzorak

4-8°c=7 dana