CENA: 180.00 rsd

Leukociti: 4.0-10.0*109/L
Limfociti: 21.0-40.0 %
Monociti: 2.0-10.0 %
Neutrofilni granulociti: 40.0-67.0 %
Limfociti: 1.0-5.0*109/L
Monociti: 0.1-1.0*109/L
Neutrofilni granulociti: 2.0-8.0*109/L

Bakterijske i virusne infekcije
Zapaljenske reakcije u organizmu
Leukemije
Poremećaji na nivou hematopoeznih organa

Maligniteti
Hemioterapija
Virusne infekcije
Poremećaji na nivou hematopoeznih organa

1h

eK

ceo uzorak

4-8°c=24h