CENA: 350.00 rsd

0.30-1.30 mmol/L

Litijum se koristi u terapiji bipolarnih poremecaja  i odredjuje se u svrhu monitoringa terpije kod pomenutih pacijenata

 

5h

S

0.2

20-25°c= 24h
2-8°c= 7h
-20°c= 6 meseci