CENA: 3300.00 rsd

Sputum za pregled na tuberkuluzu uzima se na isti način kao za bakterijski pregled, samo se uzima 3 dana za redom. Uzorci se mogu čuvatina +4°C a tako se i transportuje, jer stajanjem na sobnoj temperaturi značajno opada broj živih bacila. Potrebna količina je >5ml.

Razultat: Direktan mikroskopski pregled za 24h. Kultura za 6 nedelja.

 

60 dana

SP, U

0.5

transport = 2-3h