CENA: 750.00 rsd

< 28 mg/24h

Mikroalbuminurija podrazumeva izlucivanje albumina putem urina u koncentaciji od 30-300 mg/ 24h urinu i veoma je vazna kod pracenja dijabeticara
Kod obolelih od diabetes mellitus-a tip 1 mikroalbuminurija moze da ukaze na
dijabeticku nefropatiju
Kod osoba sa dijabetesom i hipertenzijom mikroalbuminurija je povezana sa povecanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti

 

6h

U, dU

1

2-8°c= 14 dana