CENA: 1000.00 rsd

48h

B (cervikalni kanal, ili uretralni bris uroniti u medijum)

*

transportovati uinokulisanom medijumu
stabilan na sobnoj T° 8h ili 48h na +4°C