1

Prvi Test myPrenatal by Veritas Genetics je neinvazivni skrining test, koji daje pouzdan odgovor o zdravlju hromozoma Vaše bebe*.

* Ovaj test analizira fetalnu cirkulišucu DNK (engl. cell free DNA) iz male količine uzorka majčine krvi.

2

  • U krvotoku trudnice se vec od 5. nedelje trudnoće može detektovati fetalna (bebina) cirkulišuca DNK, koja je nosilac genetskog materijala.
  • Nivo fetalne cirkulišuce DNK raste postepeno do 21. nedelje i na tom dostignutom nivou se zadržava do porođaja.
  • Dva sata nakon porođaja fetalne cirkulišuce DNK u krvotoku majke više nema.

image005

Naučno je dokazano da je vec od 10. nedelje trudnoće prisutna dovoljna količina bebine DNK u krvotoku majke. To je ujedno donja granica za izvodenje testa.

image007

Test nema gornju granicu što se tiče samog izvođenja odnosno njegove tehnologije, ali treba imati na umu da je svrha NIPT tehnologije upravo rana analiza. Ovaj test je moguće uraditi i u slučaju blizanačke trudnoće.

image009

S obzirom na to, da se prisustvo bebine DNK u krvotoku majke gubi dva sata nakon porođaja, ovo testiranje se može ponoviti u svakoj narednoj trudnoći bez bojazni za rezidualnim genetskim materijalom, koji bi mogao stvarati smetnje prilikom analize.

DA LI JE MOJA TRUDNOĆA RIZIČNA NA HROMOZOMSKE ABNORMALNOSTI?

Svaka trudnoća može da nosi rizik na pomenute abnormalnosti, bez obzira na godine starosti, porodičnu anamnezu ili opšte zdravlje trudnice. Geni diktiraju gotovo sve u naši telima. Prilikom umnožavanja DNK, tj. genetskog materijala, vrlo često bez posebnog razloga može doći do slučajne greške ili grešaka, koje se akumuliraju i ispoljavaju u vidu neke od pomenutih abnormalnosti. Bitno je naglasiti da te abnormalnosti najčešće nisu nasledne.

Upravo zbog toga, savremena medicina podržava rani skrining.

KOME JE TEST NAMENJEN?

– Loš nalaz dabl i/ili tripl testa
– Opterećena porodična anamneza
– Naročito trudnicama starijim od 35 godina
– Trudnice koje su začele vantelesnom oplodnjom
– Trudnice sa ranijim spontanim pobačajima
– Rizik od primene invazivnih dijagnostičkih procedura
– Sve trudnice koje žele sigurnost u trudnoći

ŠTA TEST OTKRIVA?

Prvi Test myPrenatal by Veritas analizira sve hromozome i detektuje trizomije svakog para hromozoma, od 1. do 22. , (uključujući sindrome Down, Edwards, Patau), aneuploidije polnih hromozoma (Turner, Klinefelter, Jacobs i Triple X sindrom). Takođe, analizira strukturne promene hromozoma na sledeće mikrodelecione sindrome: Cri-du-chat (sindrom mačjeg plača), Prader-Willi i Angelman, DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, mikrodelecija 1p36 i pruža informacije o polu ploda.

KAKO DA URADITE TEST?

  1. U razgovoru sa Vašim lekarom ili genetičkim savetnikom donesite odluku da li želite da uradite test.
  2. Kontaktirajte Dia Lab Laboratoriju i dogovorite vreme i mesto vađenja krvi.
  3. Vaš uzorak će biti analiziran u CLIA sertifikovanoj laboratoriji u SAD.
  4. Rezultati će biti dostupni Vama i Vašem lekaru za 3 do 5 radnih dana, od trenutka prijema uzorka u laboratorijum, u zavisnosti od izabrane usluge.