CENA: 150.00 rsd

Odrasli:
136-145 mmol/L
Deca:
132-141 mmol/L

Dehidratacija (febrilna stanja, pituitarni ili nefrogeni diabetes insipidus, psihogena adipsija)
1° ili 2° hiperaldosteronizam
Hronicne bolesti bubrega (gubi se velika kolicina vode)

Gubitak natrijuma iz organizma (emeza, dijareja , opekotine, krvarenja)
Teska osmotska diureza ( diabetes mellitus)
Hipoaldosteronizam (adisonova bolest)
Primena nekih lekova (diuretici)

4h

S,hP,U,dU

0.2

20-25°c= 14 dana
2-8°c= 14 dana
-20°c= 1 godina