CENA: 15500.00 rsd

0-50 U/mL klasa0 bez intolerancije
50-100 U/mLklasaIumerenaintolerancija
100-150 U/mLklasaIIvisokaintolerancija
>150 U/mL klasa II jako vioska intolerancija

Povecana koncentracija specifcnih IgG antitela kao rezultat preosetljivosti na hranu.

 

1 dan

S

0.5

2-8°c= 14 dana
-20°c= 6 meseci