CENA: 1300.00 rsd

 

 

 

8 dana

eP – na ledu
dU (6M HCI)

1.2 P
10 U

2-8°c= 6h (P)
-20°c= 6 meseci (U,P)