CENA: 500.00 rsd

300-900 mOsm/kg
500-800 mOsm/kg (24h-urin)

Dehidratacija
Hipernatrijemija
Addison-ova bolest (insuficijencija nadbubrežne žlezde)
Diabetes mellitus (glukozurija)
Povećana sekrecija ADH
Šok, srčana insuficijencija

Diabetes insipidus
Hiperhidratacija (veci unos tečnosti)
Hiponatrijemija
Cushing-ov sindrom (hiperfunkcija nadbubrežne žlezde)
Bubrezna insuficijencija

1-2 dana

U

5

2-8°c= 7 dana
-20°c= 3 meseca